Privacy Policy

Polityka prywatności strony internetowej figazmakiem.edu.pl

1. Ochrona prywatności danych osobowych

Dbamy o prywatność naszych użytkowników i staramy się chronić ich dane osobowe w najwyższym stopniu. Zbieramy i przetwarzamy jedynie te informacje, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Zebrane dane przechowujemy na bezpiecznych serwerach i przetwarzamy jedynie w celu umożliwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. W żadnym wypadku nie przekazujemy ich osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony.

3. Bezpieczeństwo prywatności danych osobowych

Dbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach naszej strony. Wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty, zniszczenia, nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia tych danych.

4. Ciasteczka (cookies)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

5. Czym jest żądanie dotyczące danych osobowych?

Żądanie dotyczące danych osobowych to prośba użytkownika o udostępnienie informacji na temat danych osobowych, jakie przechowujemy na jego temat. W przypadku takiego żądania, udostępniamy informacje dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych danego użytkownika.

6. Klienci i dostawcy

W przypadku klientów oraz dostawców zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówień oraz świadczenia usług. Wszelkie dane osobowe traktujemy jako poufne i nie przekazujemy ich osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.

7. Użytkownicy strony

Zebrane dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług.

8. Kandydaci

W przypadku kandydatów na pracowników zbieramy i przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które sąniezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz wyboru odpowiedniego kandydata. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

9. Prywatność dzieci

Szanujemy prywatność dzieci i nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych dzieci bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że jest to wymagane przez prawo.

10. Czym jest żądanie dotyczące danych osobowych?

Żądanie dotyczące danych osobowych to prośba użytkownika o udostępnienie informacji na temat danych osobowych, jakie przechowujemy na jego temat. W przypadku takiego żądania, udostępniamy informacje dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych danego użytkownika.

11. Twoja zgoda

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

12. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w naszej polityce prywatności w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Zakres polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu figazmakiem.edu.pl. Nie obejmuje ona innych stron internetowych, do których linki mogą znajdować się na naszej stronie.

Klienci i dostawcy

W przypadku klientów oraz dostawców zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówień oraz świadczenia usług. Wszelkie dane osobowe traktujemy jako poufne i nie przekazujemy ich osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.

Użytkownicy strony

Zebrane dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług.

Kandydaci

W przypadku kandydatów na pracowników zbieramy i przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz wyboru odpowiedniego kandydata. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Pliki cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub adresu e-mail.