Regulamin Figa z Makiem

REGULAMIN

1. Do klubokawiarni dzieci powinny być przyprowadzane zdrowe.

2. Dzieci znajdujące się w lokalu muszą pozostawać pod nadzorem rodziców

lub opiekunów.

3. Korzystanie z wyposażenia Klubokawiarni odbywa się na własne ryzyko

i odpowiedzialność korzystających.

4. Z wyposażenia Klubokawiarni należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Rodzice i Opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w lokalu spowodowane przez ich dzieci

6. Rodzice i Opiekunowie dzieci ponoszą pełną i jedyną odpowiedzialność

za bezpieczeństwo i wszelkie szkody na osobie lub mieniu dzieci wynikające

z korzystania z wyposażenia Klubokawiarni.

7. Osoby korzystające z sali zabaw zobowiązane są do pozostawienia obuwia i okryć wierzchnich poza jej terenem.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubokawiarni

9. Do Sali zabaw nie należy wprowadzać wózków .

10. Pracownicy klubokawiarni mogą wezwać opiekunów do interwencji lub opuszczenia terenu sali zabaw przez dzieci, gdy zabawy stanowią zagrożenie dla dzieci.

11. Pracownicy klubokawiarni mogą poprosić opiekunów/rodziców o opuszczenie lokalu dzieci, które są chore i mogą zarazić inne osoby.

12. Opuszczając salę zabaw, dzieci i ich opiekunowie powinni posprzątać zabawki

i materiały, z których korzystali.

13. Przebywanie na terenie klubokawiarni równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dziękujemy,

Figa z makiem S.C.

Chcesz dostawać listy od Figi?